• Realizujmy wspólnie projekty

    zobacz


Mała Akademia z WERWĄ

 

 

 

Nazwa: MAŁA AKADEMIA Z WERWĄ

 

Fundacja WERWA w okresie od 2018-09-01 do 2021-03-31 realizuje projekt dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. MAŁA AKADEMIA Z WERWĄ.

 

Priorytetowym celem projektu „MAŁA AKADEMIA Z WERWĄ” jest  wzrost dostępności miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3 a tym samym umożliwienie powrotu do pracy lub znalezienia pracy 16 osobom z Gminy Lubicz, Łysomice i Miasta Torunia.

 

W ramach projektu zostaną zrealizowane zadania:

 

  • utworzenie 16 miejsc w nowej placówce opieki nad dziećmi do lat 3 w formie instytucji dziennego opiekuna w miejscowości Rogowo, gmina Lubicz;
  • zatrudnienie 3 opiekunów dziennych;
  • nabycie kwalifikacji przez 3 opiekunów dziennych.

 

Osoby zatrudnione w placówce zapewnią dzieciom opiekę pielęgnacyjną, edukacyjną z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dzieci.

 

Grupę docelową w projekcie stanowią:

  • opiekunowie dzienni/kandydaci na dziennych opiekunów;
  • osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3;
  • osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywają na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.– Kodeks pracy.

Wartość projektu wynosi: 741 125,00 zł.

 

Formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej.

 

kontakt:

tel. 794 140 516

lub mailowo:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Liczba miejsce ograniczona!

1. Formularz zgłoszeniowy

2. Karta zgłoszenia dziecka

3. Zaświadczenie o zatrudnieniu

4. Oświadczenie o statusie osób wyłączonych z rynku pracy

5. Wypowiedzenie umowy

6. Formularz po projekcie

 

 

aktualności

Fundacja WERWA realizuje projekt pt. ,,Utworzenie 13 Dziennych Domów Pobytu na terenie województwa kujawsko- pomorskiego”

Cel projektu:

Zwiększenie dostępu do usług środowiskowych na rzecz wsparcia osób niesamodzielnych i ich otoczenia na terenie gmin uczestniczących w projekcie poprzez utworzenie i funkcjonowanie Dziennych Domów Pobytu, Centrum Usług Środowiskowych w okresie od 01.05.2020 r. do 30.04.2022 r. poprzez utworzenie 416 miejsc świadczenia usług społecznych.

Czytaj więcej

KOMUNIKAT: Zawieszenie funkcjonowania Dziennych Domów Pomocy w strefie czerwonej od dnia 21.10.2020 r.

Szanowni Państwo

W związku z panującą na terenie kraju epidemią koronawirusa SARS-CoV-2, zamieszczamy komunikat Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zawieszenia funkcjonowania od dnia 21.10.2020 r w strefie czerwonej Dziennych Domów Pomocy.

Komunikat Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

 

Czytaj więcej

koronawirusem SARS-CoV-2 - Dzienny Dom Pomocy w Przysieku, Centrum Usług Środowiskowych w Przysieku

koronawirusem SARS-CoV-2 - Dzienny Dom Pomocy w Przysieku, Centrum Usług Środowiskowych w Przysieku

Szanowni Państwo

W związku z ogłoszeniem na terenie kraju stanu epidemii koronawirusem SARS-CoV-2, w wykonaniu obowiązku nałożonego na pracodawcę przez art. 207 § 1 i § 2 kodeksu pracy, polegającego na ochronie zdrowia i życia pracowników, a także w związku z podjęciem decyzji przez organy państwa o zawieszeniu funkcjonowania określonych placówek i zajęć, w trosce o zdrowie i życie osób uczestniczących w projekcie Dzienny Dom Pomocy w Przysieku oraz osób korzystających z usług Centrum Usług Środowiskowych w Przysieku, informujemy, że do odwołania zawieszone zostają zajęcia organizowane w DDP w Przysieku oraz bezpośrednie świadczenie usług oferowanych przez CUŚ.

Czytaj więcej