• Realizujmy wspólnie projekty

    zobacz


Fundacja WERWA realizuje projekt pn. Żłobek w Rogowie szansą na rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminach: Toruń, Lubicz, Łysomice.

Cel projektu:

Fundacja WERWA w okresie od 2020-10-01 do 2022-12-31 realizuje projekt dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. Żłobek w Rogowie szansą na rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminach: Toruń, Lubicz, Łysomice.

Priorytetowym celem projektu pn. „Żłobek w Rogowie szansą na rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminach: Toruń, Lubicz, Łysomice” jest wzrost dostępności miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez utworzenie 20 miejsc w żłobku w Rogowie do 31.12.2022 r.

W ramach projektu zostanie zrealizowane zadanie pn. Utworzenie 20 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobku.

Osoby zatrudnione w placówce zapewnią dzieciom opiekę pielęgnacyjną, edukacyjną z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dzieci.

Grupę docelową w projekcie stanowią:

  • osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywają na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
  • osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3

Wartość projektu wynosi: 760 000,00 zł.

Formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej.

kontakt:

tel. 794 140 516

lub mailowo:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Liczba miejsce ograniczona!

Do pobrania:

-Formularz zgłoszeniowy

-Karta zgłoszenia dziecka