• Realizujmy wspólnie projekty

    zobacz


Funkcjonowanie żłobka w miejscowości Rogowo

Fundacja WERWA w okresie od 2022-07-01 do 2023-12-31 realizuje projekt dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Funkcjonowanie żłobka w miejscowości Rogowo”

Projekt obejmuje przedsięwzięcie z zakresu inwestycji w funkcjonowanie placówki która przyczyni się do zwiększenia dostępności miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3. Projekt pomoże wrócić na rynek pracy rodzicom z Gminy Lubicz, Łysomic oraz Torunia, głównie matkom, wyłączonym z aktywności zawodowej ze względu na sprawowanie opieki nad dziećmi do lat 3.

Projekt będzie realizowany od 01.07.2022 r do 31.12.2023 r., przy czym okres od 01.07.2022 – 31.12.2022 stanowi okres przygotowawczy. Priorytetowym celem projektu pn. „Funkcjonowanie żłobka w miejscowości Rogowo” jest funkcjonowanie placówki w miejscowości Rogowo (gmina Lubicz) która będzie oferować 50 miejsc opieki nad dziećmi do 3 roku życia.

Grupę docelową w projekcie stanowią:

  • osoby w wieku aktywności zawodowej wyłączone z rynku pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dziećmi do lat 3;
  • osoby w wieku aktywności zawodowej powracające na rynek pracy po urlopach macierzyńskich/rodzicielskich/wychowawczych;
  • osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3;
  • osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3;
  • osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywają na urlopie wychowawczym.

Funkcjonujący żłobek będzie dostępny dla osób z niepełnoprawnościami oraz będzie uwzględniać potrzeby wszystkich użytkowników. Założono ograniczenie barier, które uniemożliwiają dzieciom niepełnosprawnym, nauczycielom, rodzicom czy opiekunom dostęp do usług opieki nad dziećmi do lat 3 między innymi poprzez wyposażenie sali dydaktycznej w sposób dostosowany do potrzeb dzieci z autyzmem i spektrum autyzmu. Zakupiony i zamontowany zostanie plac zabaw oraz wyposażenie żłobka. W  placówce będą organizowane zajęcia logopedyczne, ruchowe i artystyczne, co zapewni podopiecznym prawidłowy rozwój psychofizyczny.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 269 186,00 zł

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 1 078 808,10 zł

WKŁAD BUDŻETU PAŃSTWA: 0,00 zł

Kontakt Fundacja WERWA
tel. 794 140 516
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

aktualności

Nabór na wolne stanowisko pracy - kierownik Dziennego Domu Pomocy na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

Nabór na wolne stanowisko pracy - kierownik Dziennego Domu Pomocy na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

Nabór na wolne stanowisko pracy - kierownik Dziennego Domu Pomocy na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

Fundacja WERWA z siedzibą w Rogowie 48, 87-162 Lubicz ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy:

Czytaj więcej

Fundacja WERWA realizuje projekt pn. Żłobek w Rogowie szansą na rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminach: Toruń, Lubicz, Łysomice.

Fundacja WERWA realizuje projekt pn. Żłobek w Rogowie szansą na rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminach: Toruń, Lubicz, Łysomice.

Cel projektu:

Fundacja WERWA w okresie od 2020-10-01 do 2022-12-31 realizuje projekt dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. Żłobek w Rogowie szansą na rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminach: Toruń, Lubicz, Łysomice.

Czytaj więcej

Fundacja WERWA realizuje projekt pt. ,,Utworzenie 13 Dziennych Domów Pobytu na terenie województwa kujawsko- pomorskiego”

Cel projektu:

Zwiększenie dostępu do usług środowiskowych na rzecz wsparcia osób niesamodzielnych i ich otoczenia na terenie gmin uczestniczących w projekcie poprzez utworzenie i funkcjonowanie Dziennych Domów Pobytu, Centrum Usług Środowiskowych w okresie od 01.05.2020 r. do 30.04.2022 r. poprzez utworzenie 416 miejsc świadczenia usług społecznych.

Czytaj więcej