• Realizujmy wspólnie projekty

  zobacz


AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA osób zamieszkujących obszar Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

Fundacja WERWA w okresie od 2022-02-01 do 2023-06-30 realizuje projekt dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zamieszkujących obszar Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego”

Priorytetowym celem projektu pn. „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zamieszkujących obszar Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego” jest wzrost aktywności społeczno-zawodowej 238 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego do 30.06.2023 r.

W ramach projektu zostanie zrealizowane zadanie pn. Utworzenie i funkcjonowanie Klubu Integracji Społecznej.

Uczestnicy projektu będą korzystać z następujących form wsparcia:

 • Grupowe doradztwo zawodowe
 • Pośrednictwo pracy
 • Szkolenia zawodowe
 • Staże zawodowe
 • Indywidualne i grupowe doradztwo psychologiczne
 • Usługi prawne
 • Zajęcia w grupach samopomocowych z moderatorem

Grupę docelową w projekcie stanowią:

 • Osoby bezrobotne
 • Osoby bierne zawodowo
 • Osoby poszukujące pracy
 • Osoby z niepełnosprawnościami

WARTOŚĆ PROJEKTU: 3 163 228,35 zł

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 2 688 744,09 zł

WKŁAD BUDŻETU PAŃSTWA: 153 084,26 zł

Kontakt Fundacja WERWA:
tel. 794 140 516
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

aktualności

Nabór na wolne stanowisko pracy - kierownik Dziennego Domu Pomocy na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

Nabór na wolne stanowisko pracy - kierownik Dziennego Domu Pomocy na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

Nabór na wolne stanowisko pracy - kierownik Dziennego Domu Pomocy na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

Fundacja WERWA z siedzibą w Rogowie 48, 87-162 Lubicz ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy:

Czytaj więcej

Fundacja WERWA realizuje projekt pn. Żłobek w Rogowie szansą na rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminach: Toruń, Lubicz, Łysomice.

Fundacja WERWA realizuje projekt pn. Żłobek w Rogowie szansą na rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminach: Toruń, Lubicz, Łysomice.

Cel projektu:

Fundacja WERWA w okresie od 2020-10-01 do 2022-12-31 realizuje projekt dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. Żłobek w Rogowie szansą na rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminach: Toruń, Lubicz, Łysomice.

Czytaj więcej

Fundacja WERWA realizuje projekt pt. ,,Utworzenie 13 Dziennych Domów Pobytu na terenie województwa kujawsko- pomorskiego”

Cel projektu:

Zwiększenie dostępu do usług środowiskowych na rzecz wsparcia osób niesamodzielnych i ich otoczenia na terenie gmin uczestniczących w projekcie poprzez utworzenie i funkcjonowanie Dziennych Domów Pobytu, Centrum Usług Środowiskowych w okresie od 01.05.2020 r. do 30.04.2022 r. poprzez utworzenie 416 miejsc świadczenia usług społecznych.

Czytaj więcej