Budowa żłobka integracyjnego w miejscowości Rogowo z funkcją rehabilitacyjną

Fundacja WERWA otrzymał dofinansowanie z państwowego funduszu celowego na zadanie pn. ,, Budowa żłobka integracyjnego w miejscowości Rogowo z funkcją rehabilitacyjną”.

                  

W dniu 4 listopada 2022 r. podpisana została Umowa nr SE-II-D.924.5.3041.12.2022 na dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.) dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów.

Całkowita wartość zadania to 4 360 786,30 zł  z czego dofinansowanie wynosiło 1 683 435,00 zł.

W ramach projektu zaplanowane są prace budowlane w miejscowości Rogowo. Placówka ma być w pełni dostosowana infrastrukturalnie dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto celem dla jakich jest tworzony  żłobek to ukierunkowanie na prowadzenie grup dzieci zdrowych z niepełnosprawnymi. Budynek będzie w pełni przystosowany o powierzchni 600m2.