Dzienny Dom Pobytu dla niepełnosprawnych w Młyńcu

Fundacja WERWA otrzymała dofinansowanie z państwowego funduszu celowego na zadanie pn. ,,Remont i adaptacja części obiektu na potrzeby Dziennego Domu Pobytu dla niepełnosprawnych w Młyńcu”.

                     

W dniu 21 kwietnia 2021 r. podpisana została Umowa nr SE-II-D.924.5.3041.4.2021 na dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.) dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów.

Całkowita wartość zadania to 897 835,04 zł, z czego dofinansowanie wynosiło 427 000,00 zł.

Zadanie polegało na remoncie i adaptacji obiektu w Młyńcu Pierwszym przy ulicy Toruńskiej 32B, którego głównym celem jest rehabilitacja osób niepełnosprawnych, wdrożenie  zindywidualizowanej terapii i dostosowanie jej do realnych potrzeb osób niepełnosprawnych. W ramach zadania zrealizowano przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na budynek Dziennego Domu Pobytu osób starszych, tak by obiekt był dostosowany do osób niepełnosprawnych.