Przetarg nieograniczony (5)

Szczegóły postępowania:

Dostawa autobusu do przewozu 22+1+1 osób z możliwością przewozu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

Tytuł/nazwa postępowania:
Dostawa autobusu do przewozu  22+1+1 osób z możliwością przewozu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
Tryb:
Przetarg nieograniczony
Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny
5/2022/BZP/PFRON
Adres strony WWW postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/
www.fundacjawerwa.pl
Nazwa zamawiającego
FUNDACJA WERWA
Adres zamawiającego
Rogowo 48
Miasto zamawiającego
Lubicz
Województwo zamawiającego
kujawsko-pomorskie
Telefon zamawiającego
+48 530404020

Terminy i ustawienia postępowania

  1. Etap składania ofert

    Termin składania ofert: 15.07.2022 14:00
    Termin otwarcia złożonych ofert: 15.07.2022 15:00

Do pobrania:

-ogłoszenie o zamówieniu;
-SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA;
-załącznik 1 - formularz;
-załącznik 2 - opis przedmiotu zamówienia;
-załącznik 3 - oświadczenie wykonawcy;
-załącznik 4 - dostawa;
-załącznik 5 - grupa kapitałowa;
-załącznik 6 - oświadczenie;
-załącznik 7 - projekt umowy.

Status: Zakończone. W odpowiedzi na postępowanie nie wpłynęła żadna oferta.