• Realizujmy wspólnie projekty

    zobacz


koronawirusem SARS-CoV-2 - Dzienny Dom Pomocy w Górznie, Centrum Usług Środowiskowych w Górznie

Szanowni Państwo

W związku z ogłoszeniem na terenie kraju stanu epidemii koronawirusem SARS-CoV-2, w wykonaniu obowiązku nałożonego na pracodawcę przez art. 207 § 1 i § 2 kodeksu pracy, polegającego na ochronie zdrowia i życia pracowników, a także w związku z podjęciem decyzji przez organy państwa o zawieszeniu funkcjonowania określonych placówek i zajęć, w trosce o zdrowie i życie osób uczestniczących w projekcie Dzienny Dom Pomocy w Górznie oraz osób korzystających z usług Centrum Usług Środowiskowych w Górznie, informujemy, że do odwołania zawieszone zostają zajęcia organizowane w DDP w Górznie oraz bezpośrednie świadczenie usług oferowanych przez CUŚ.

Jednocześnie informujemy, iż w celu zapewnienia wsparcia i stałego świadczenia usług przez Centrum Usług Środowiskowych wszelka pomoc oraz porady psychologiczne i prawne świadczone będą do odwołania i w miarę możliwości przy użyciu środków porozumiewania się na odległość w następującej formie.

Ponadto, codziennie nasi Podopieczni otrzymują posiłki, które dowozimy do ich domów. Oferujemy pomoc w robieniu drobnych i niezbędnych zakupów czy kupowania leków.