• Realizujmy wspólnie projekty

    zobacz


Cykliczne dostawy artykułów na potrzeby Dziennego Domu Pomocy w Przysieku

Zaproszenie

 

Fundacja WERWA pragnie zaprosić do zgłaszania się wszystkie Podmioty Ekonomii Społecznej zainteresowane realizacją zamówień na potrzeby DDP (Dziennego Domu Pomocy) w miejscowości Przysiek, gmina Zławieś Wielka, województwo kujawsko - pomorskie.

 

ZAMAWIAJĄCY

Fundacja WERWA

Rogowo 48

87-162 Lubicz

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NIP: 8792694369, REGON: 368065572

Numer KRS: 0000691576

Zamówienie objęte są dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2014-2020 – EFS

Udzielanie zamówienia następuje zgodnie Wytycznymi z dnia 19 lipca 2017 roku w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, z zachowaniem zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości

Miejsce realizacji dostaw/usług: Dzienny Dom Pomocy w Przysieku, Parkowa 1, 87-134 Zławieś Wielka 

Niniejsze ogłoszenie ma na celu wybranie Podmiotów Ekonomii Społecznej, które będą systematycznie zrealizowały (wg potrzeb Zamawiającego) następujące zadania przewidziane do realizacji w projekcie:

L.p

Nazwa

Jednostka miary

Liczba

Specyfikacja

Uwagi

1

Materiały do biblioterapii

Komplet

22

Książki - 10 szt. (literatura faktu, kryminalna, romantyczna, historyczna itp.) – Stan: nowe

Krzyżówki – 20 stuk. Nowe Typu panoramiczne powyżej 200 krzyżówek/sztukę lub równoważne – Stan: nowe

Prasa – Aktualna prasa – dwutygodniki, miesięczniki, kwartalniki z różnych dziedzin życia – Stan: Nowe

Dostawy 1 kompletu comiesięczne do 31.10.2020 do siedziby Zamawiającego. Zapotrzebowanie składane będzie Wykonawcy w połowie każdego miesiąca na każdy następny miesiąc. 

2

Materiały do arteterapii i muzykoterapii

Komplet

22

zestawy do malowania i rysowania – (m.in.: bloki techniczne i rysunkowe, kredki, ołówki, farby plakatowe, pędzle itp.), Stan: nowe

zestawy do decoupage – (m.in.: kartki kolorowe, serwetki kolorowe [różne wzory], kleje, nożyczki, różnego typu powierzchnie do naklejania itp.), Stan: nowe

płyt z muzyką – (m.in.: muzyka relaksacyjna, muzyka klasyczna, muzyka lat 60`, 70`, 80` i 90` itp.), Stan: nowe

drobne instrumenty muzyczne -  (m.in.:  flety, grzechotki, harmonijki, cymbałki, kastaniety, bębenki, tamburyna, trójkąty, itp.), Stan: nowe

Dostawy comiesięczne do 31.10.2020 do siedziby Zamawiającego. Zapotrzebowanie składane będzie Wykonawcy w połowie każdego miesiąca na każdy następny miesiąc. 

3

Środki higieniczne i czystości na potrzeby DDP

Komplet

22

środków czystości do sprzątania łazienek, kuchni, jadalni i pokoi dziennych

pampersów,

mydeł,

ręczników papierowych,

chusteczek higienicznych,

olejków zapachowych,

oliwek do pielęgnacji,

papieru toaletowego,

wkładek dla kobiet i mężczyzn,

kremów pielęgnacyjnych,

nakładek na sedes,  itd.

Dostawy comiesięczne do 31.10.2020 do siedziby Zamawiającego. Zapotrzebowanie składane będzie Wykonawcy w połowie każdego miesiąca na każdy następny miesiąc. 

4

Prowadzenie zajęć plastycznych dla podopiecznych DDP

Godzina

240

Osoba prowadząca zajęcia powinna mieć: wykształcenie minimum średnie plastyczne, mile widziane uprawnienia pedagogiczne oraz doświadczenie w pracy z osobami niesamodzielnymi, w tym starszymi i z niepełnosprawnościami.

Usługa wykonywana do 31.10.2020 w siedzibie Zamawiającego. Wymiar godzin - 20 h/miesiąc. Zamawiający wyznaczy terminy i godziny zajęć w czasie funkcjonowania DDP tj w godzinach 9:00-17:00 od poniedziałku do piątku

5

Prowadzenie zajęć muzycznych dla podopiecznych DDP

Godzina

240

 Osoba prowadząca zajęcia powinna mieć: wykształcenie minimum średnie muzyczne, mile widziane uprawnienia pedagogiczne oraz doświadczenie w pracy z osobami niesamodzielnymi, w tym starszymi i z niepełnosprawnościami.

Usługa wykonywana do 31.10.2020 w siedzibie Zamawiającego. Wymiar godzin - 20 h/miesiąc. Zamawiający wyznaczy terminy i godziny zajęć w czasie funkcjonowania DDP tj w godzinach 9:00-17:00 od poniedziałku do piątku

 

Podmioty zainteresowane realizacją cyklicznych dostaw/usług zapraszamy do kontaktu w celu przeprowadzenia negocjacji i ustalenia miesięcznej nieprzekraczalnej wartości zamówienia w danej kategorii kosztów.

 

Cenę brutto w PLN za realizację przedmiotu zamówienia uwzględniać będzie wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia w tym koszty dojazdów/dostaw w tym wszystkie podatki i nie  będzie mogła ulec zwiększeniu.

W cenie Wykonawca uwzględnić musi wszystkie wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym, przeprowadzonych negocjacjach oraz koszty jakie poniesie  z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Cena przedstawiona w ofercie musi być wyrażona w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

 

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do środy 31.10.2018 r. do godziny 11:00:

Zgłoszenia do rozmów negocjacyjnych zawierać muszą:

Dane Wykonawcy/Dostawcy zawierające Nazwę, Adres, Nr NIP, NR REGON,

Dokument potwierdzający status PES

Nazwę pozycji, którą Wykonawca chciałby zrealizować.

 

W razie pytań służymy pomocą zarówno telefonicznie jak i mailowo

 

Osoba do kontaktu:

Tomasz Jankowski

tel. 530 40 40 20